Rozvody stlačeného vzduchu

Poskytujeme montáž rozvodů stlačeného vzduchu. Jedná se o tlakově stabilní a dlouhodobé řešení. Kromě montáže nových rozvodů nabízíme také servis a kontrolu již instalovaných rozvodů vzduchu.

Aby se vaše peníze nerozplynuly ve vzduchu

K účinnému tlakovzdušnému zařízení patří také ideálně navržený rozvod stlačeného vzduchu, neboť správně dimenzovaný rozvod stlačeného vzduchu minimalizuje tlakové ztráty ve vedení. Rádi vás podpoříme při návrhu rozvodu stlačeného vzduchu: Na základě individuální analýzy potřeb vám navrhneme dokonalý potrubní systém s vhodnými odběrnými místy a maximální účinností – a to vše s ohledem na dlouhodobý rozvoj podniku.

Stlačený vzduch je jedna z nejdražších energií, která při výrobě vzniká. Proto je pravidelná kontrola více než důležitá, neboť se při ní dají provést opatření, které vedou k úspoře těchto nákladů až o 50 %.

Možné příčiny problémů vedoucí k vyšším nákladům na výrobu vzduchu:

  • úniky vzduchu - netěsnosti v rozvodech vzduchu
  • nesprávně zvolený typ kompresoru
  • špatné zapojení komponent
  • nesprávný průběh tlaků
  • nedostatečný tlak 
  • přebytečný tlak
  • krátkodobé poklesy tlaku
  • atd. 

To vše způsobuje neefektivitu při výrobě vzduchu a tím vyšší náklady na jeho výrobu.

Náklady na výrobu, dopravu a spotřebu stlačeného vzduchu jsou nedílnou a jednou z největších položek rozpočtu každé výroby. Optimalizací a např. zjištěním úniků vzduchu lze tyto náklady eliminovat a ušetřit tak nemalé finanční prostředky (u větších výrobních podniků až statisíce ročně).

Vypracujeme protokol o výsledcích měření a navrhneme vhodný způsob optimalizace. Tento způsob kontroly jsme schopni provádět bez přerušení provozu. Doporučujeme provádět alespoň 1 x ročně!

Optimalizace stávajícího systému rozvodu stlačeného vzduchu

Netěsnosti v rozvodu stlačeného vzduchu mohou být značným nákladovým faktorem: V menších průmyslových a řemeslných rozvodech představují průměrné netěsnosti 5 %, u větších rozvodů je to již 10-15 % (vztaženo na spotřebu během výrobní doby). Změřením netěsností Vám vypočítáme velikost Vaší vzduchové ztráty. Pokud se ukáže nutnost řešení tohoto problému, Vaše netěsnosti lokalizujeme a na přání odstraníme. Kontaktujte náš servisní tým!

Dodatečné náklady způsobené netěsnostmi:

 ø netěsnost [mm] Ztráta vzduchu
při tlaku 6 bar
[l/s] 
Ztráta energie/rok
(při 8 760 h/rok)
Ztráta energie/rok
při 3 Kč/kWh
1 1,24 2891 kWh - 8.673 Kč
3 11,14 26017 kWh - 78.051 Kč
5 30,95 72270 kWh - 216.810 Kč

Z tabulky je vidno, že pouhých pár milimetrů netěsností v rozvodové soustavě může znamenat obrovské ztráty.