Obchodní podmínky

Objednání zboží

 1. Objednávkou v internetovém obchodě NEJKOMPRESORY.cz společnosti JPR Group s.r.o. IČ: 29306108, sídlem Štěpnická 1083, Uherské Hradiště, 686 06 stvrzuje zákazník svůj souhlas s obchodními a reklamačními podmínkami, které se řídí dle zákona 367/2000Sb.
 2. Každá objednávka provedená v systému je potvrzena formou automatického emailu nebo telefonicky na číslo, uvedené v kontaktech zákazníka.
 3. Objednávku lze zrušit odpovědí na potvrzovací email vložením textu "STORNO" do předmětu zprávy do 24 hodin od doručení potvrzenky.

Expedice a dodání zboží

 1. O datu expedice je zákazník informován formou emailu nebo telefonicky. Zboží je expedováno prostřednictvím smluvního přepravce. DÚZP uvedené na daňovém dokladu nastává dnem předání zboží veřejnému přepravci.
 2. Zboží je expedováno v den uvedený v informačním emailu a doručeno v souladu s podmínkami přepravní služby pokud není požadováno jinak.
 3. Zboží zasíláme přepravní službou, která vyžaduje převzetí zásilky v den doručení zásilky. Termín dodání je 48 hodin od data expedice, není-li objednáno jako expres. Cena dopravy zboží do hodnoty 6000,- Kč je stanovena na 149,- Kč. U objednávek nad tuto hodnotu hradí přepravní náklady prodávající.
 4. Dodací lhůta u objednávek označených expres je 24 hod. Příplatek za expres dodávku činí dle dohody od 200,- Kč.
 5. Veškeré zboží je zabaleno a dodáno společně s přepravním listem. Faktura je odeslána elektronicky a slouží zároveň jako záruční list. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému a zapsat do přepravního listu.
 6. V případě shledání porušení originální pásky na zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

Záruka a reklamace zboží

 1. Veškeré reklamační podmínky se řídí zákonem 367/2000Sb.
 2. Na veškeré zboží poskytuje JPR Group s.r.o. záruku 12 měsíců ze zákona pro právnické osoby a 24 měsíců pro fyzické osoby, pokud není uvedeno jinak
 3. V případě zjištění závad či nesouladu s objednávkou je zákazník povinen oznámit tuto skutečnost nejpozději do 3 pracovních dnů formou emailu doručeného na adresu info@nejkompresory.cz, nebo telefonicky na tel. číslo 777 129 396 kde uvede přesný popis závady, v případě poškození provede dokumentaci.
 4. Prodávající je povinen do 3 pracovních dnů poskytnout informaci o formě vyřízení reklamace.
 5. Případné reklamace se uplatňují v sídle společnosti JPR Group s.r.o., Štěpnická 1083, Uherské Hradiště, 686 06 a to zasláním zboží v původním obalu a nepoškozeném stavu spolu s dokladem o koupi, jakýmkoliv způsobem kromě dobírek, které nebudou převzaty.
 6. V zákonné lhůtě 30 dnů bude výrobek opraven, vyměněn poškozený díl, či dodán nový kus.
 7. V případě vrácení částky za nákup, bude toto řešeno formou dobropisu a převodem částky na účet zákazníka
 8. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození vlivem běžného používání výrobku, neodbornou montáž, manipulaci či zacházení s výrobkem nebo zanedbání doporučené údržby.

Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující má dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo již odeslané či jím přijaté zboží vrátit do 14 dnůod jeho převzetí bez udání důvodu. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, žádáme o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění bude kupujícímu vrácena kupní cena zboží.
 2. Odešlete e-mailem zprávu s informacemi o odstoupení od smlouvy číslo ………, ze dne ……… na e-mailovou adresu: info@nejkompresory.cz . Číslo smlouvy je shodné s číslem objednávky. Dále uveďte, na jaké číslo účtu požadujete vrácení uhrazené částky za zboží, datum a jméno.
 3. Zboží doručte na adresu společnosti NEJ KOMPRESORY.cz, JPR Group s.r.o., Brněnská 1148, Staré město, 686 03. Nezasílejte zboží na dobírku. Kupujícímu doporučujeme zboží pojistit. V případech použije-li kupující k navrácení zboží přepravní službu, je nutné zboží náležitě zabalit a zabezpečit proti poškození při přepravě a překládce zboží. Dojde-li při přepravě k poškození, nelze tuto zásilku převzít prodávajícím a případnou reklamaci řeší kupující přímo s přepravcem.
 4. Zboží, které budete odesílat v rámci zákonného odstoupení zpět na naši adresu, musí být v původním obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi.
 5. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účeta to nejpozději do 30 dnů od okamžiku odstoupení.
 6. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od kupní smlouvy dle zákona č. 367/2000 a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

On-line platba ComGate

 1. Po odeslání objednávky má Plátce možnost využít službu ePlatba, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu. Prodávající expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments,a.s.
 2. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.
 3. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

Elektronická evidence tržeb (dále jen EET)

 1. Při platbě v hotovosti vám bude vystaven prodejní doklad s tzv. fiskálním kódem.
 2. V případě platby prostřednictvím platební brány vám bude zaslána elektronicky zálohová faktura s fiskálním kódem.
 3. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.