Co je to zpětný ventil na pístovém kompresoru

V tomto článku si vysvětlíme a ukážeme, k čemu slouží zpětný ventil na kompresoru.

Zpětný ventil kompresoru

Zpětný ventil je ventil, který slouží k zajištění toho, že při vypnutém elektromotoru kompresoru nebude utíkat vzduch z tlakové nádoby zpátky do těla kompresoru.

Abychom pochopili, jak funguje zpětný ventil, popíšeme si v rychlosti princip fungování jednoduchého pístového kompresoru. Když připojíte kompresor do elektrické sítě (ať již 400 V nebo 230 V) a zapnete jej, mohou nastat prakticky dva stavy (nebudeme počítat stav, kdy je kompresor nefunkční).

Jako první, když připojíte kompresor do elektřiny a zapnete jej, tlakový spínač porovná aktuální tlak v tlakové nádobě (vzdušníku) s nastaveným spínacím tlakem (např. 8 bar). Pokud je aktuální tlak nižší než spínací tlak, zapne tlakový spínač elektromotor kompresoru a ten začne tlakovou nádobu (vzdušník) plnit stlačeným vzduchem do doby, než dosáhne požadovaného vypínacího tlaku (např. 10 bar).

Jako druhý stav může nastat to, že v kompresoru je aktuální tlak vyšší než spínací tlak (např. aktuální tlak 9 bar je vyšší než spínací tlak 8 bar) a tím pádem nedojde k sepnutí elektromotoru kompresoru. K sepnutí dojde až po dalším poklesu tlaku.

V době, kdy uvnitř tlakové nádoby je dosaženo požadovaného vypínacího tlaku a tlakový spínač vypne elektromotor, dojde k tomu, že vzduch by plnícím potrubím začal unikat zpět do těla kompresoru. Přesně k tomu zamezí zpětný ventil na kompresoru, který uzavře vzduch v tlakové nádobě (vzdušníku) tak, aby nemohl unikat zpět.

 

Jak vypadá zpětný ventil na kompresoru

Schéma zpětného ventilu kompresoru

Zpětný ventil na kompresoru se skládá prakticky ze 4 částí:

  • první částí je revizní kryt pro kontrolu ventilu
  • druhou částí je šroubení, které je napojeno do tlakové nádoby
  • třetí částí je šroubení, kterým je přiváděn vzduch z kompresoru do tlakové nádoby
  • čtvrtou a poslední částí je odlehčení

 

Co je to odlehčení u zpětného ventilu

Odlehčení umožní díky spojení zpětného ventilu s tlakovým spínačem po vypnutí elektromotoru upuštění nahromaděného vzduchu nejen v plnícím potrubí tak, aby příště kompresor nestartoval pod tlakem (do protitlaku).

 

Potřebujete servis kompresoru a dodat zpětný ventil? Neváhejte nás kontaktovat, máme zpětné ventily skladem!